+420 465 321 089 | info@totembike.cz
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

Postup při reklamaci

Postup při reklamaci (uplatňování práva z vadného plnění):


Vždy je nutné vyplnit reklamační protokol - je důležité přesně popsat závadu. Pokuste se co možná nejpodrobněji popsat i okamžik, který předchází problému. Popř. upřesněte při následné ústní komunikaci.

Níže jsou k dispozici potřebné dokumenty:
- ve formátu excel (xls) přímo k vyplnění a vytištění, popř. uložení
- ve formátu pdf pro vytištění prázdného dokumentu a následného vyplnění ručně.
Bez předaného a vyplněného reklamačního protokolu nemůže být zahájeno reklamační řízení.

Vyplněný a podepsaný reklamační protokol zašlete naskenovaný e-mailem či písemně poštou doporučeným dopisem.
Zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu provozovny. V případě většího zboží lze telefonicky domluvit svoz přepravní společností Toptrans.

Zákazník se může o průběhu reklamace informovat e-mailem: servis@e-totem.cz.
O ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován písemně e-mailem.

Soubory