+420 465 321 089 | info@totembikes.cz
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

O elektrokolech

Co je to elektrokolo

Velmi zjednodušeně- jedná se o jízdní kolo s elektromotorem (pohonem), umístěným v předním nebo zadním kole anebo který je integrován ve šlapacím středu. Směrování modelové řady elektrokol TOTEM je v současné době na středové motory, což je také celosvětový trend vývoje elektrokol.

Elektrokola TOTEM patří do kategorie elektrokol s tzv. asistovaným pohonem (angl. zkratka EPAC). Jedná se tedy o užívání elektropohonu pouze za současného otáčení klikami, tedy během šlapání.

Asistence elektropohonu se nastavuje pomocí ovládacích tlačítek (zobrazuje se na displeji), a je zpravidla tří- nebo pětistupňová. Samotná míra přípomoci je automaticky nastavována řídící jednotkou pomocí snímače, a to buď podle rychlosti otáčení klikami anebo podle síly šlapání (tzv. torzní snímač).

Rychlost elektrokol TOTEM je nastavena dle platné normy na maximálních 25 km/hod. Při překročení této rychlosti je elektromotor automaticky odpojen.

Elektrokola TOTEM mohou využívat pojezdu 6 km/hod bez nutnosti šlapání pro případy, kdy potřebujete elektrokolo vést anebo pokud potřebujete při jízdě krátkodobě pomoci, např. pro překonání terénní nerovnosti nabo při rozjezdu. Tato funkce je ovládána specifickým nastavením na displeji. Dle platné normy je po překročení rychlosti 6 km/hod elektromotor automaticky odpojen a toto je dle platné normy jediná povolená situace, kdy může elektromotor pohánět elektrokolo bez současného šlapání, resp. otáčení klikami.

Nejnovější řada elektrokol TOTEM je osazena kvalitními  pohonnými jednotkami COMP s výkonem 250W. To je doposud maximální povolený výkon pohonu elektrokola, které je určeno pro provoz na pozemních komunikacích a který v současné době povoluje aktuální norma EN 15194, včetně souvisejících dodatků.