+420 465 321 089 | info@totembikes.cz
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

Co je elektrokolo?

Co je elektrokolo?

Elektrokolo je jízdní kolo s elektromotorem, umístěném v předním či zadním kole anebo je integrovaný ve šlapacím středu. Elektrokolo je dále vybaveno baterií (na nosiči, v rámu, na sedlovce), ovládacími prvky s displejem na řídítkách, snímačem a řídící jednotkou (kontrolerem).

Elektrokola e-totem patří do kategorie elektrokol s tzv. asistovaným pohonem (angl. zkratka EPAC). Jedná se tedy o pomoc elektropohonu pouze za současného otáčení klikami, tedy během šlapání.
Zde je vhodné upozornit na to, že kola s elektropohonem, která jezdí bez šlapání, jsou považována dle zákona za malé motocykly a tudíž jejich uživatelé mají za povinnost používat mj. přilbu, musí mít identifikační značku, pojištění. V podstatě nesmí ani na cyklostezku.

Asistence elektropohonu (stupeň přípomoci) se nastavuje pomocí ovládacích tlačítek a je zpravidla tří-, pěti- anebo devítistupňová. Stupeň nastavení je zobrazován na displeji elektrokola. Samotný motor je řízen řídící jednotkou pomocí snímače (čidla).

Rychlost elektromotoru elektrokol e-totem je nastavena dle platné normy na maximálně 25 km/hod. V okamžiku překročení této rychlosti je elektromotor automaticky odpojen a při vyšší rychlosti už musí jezdec šlapat sám (pokud nejede z kopce).

Elektrokola e-totem mohou využívat pojezdu 6 km/hod bez nutnosti šlapání pro případy, kdy potřebujete elektrokolo vést anebo pokud potřebujete při jízdě krátkodobě pomoci, např. pro překonání terénní nerovnosti. Tato funkce je ovládána tzv. akcelerační páčkou na řídítkách anebo nastavením přes displej. Dle platné normy je po překročení rychlosti 6 km/hod elektromotor automaticky odpojen.

Elektrokola e-totem jsou osazena kvalitními zpravidla 250W motory, což je maximální povolený výkon elektromotoru v elektrokolech, která jsou určena pro provoz na pozemních komunikacích (stanovuje současná norma EN 15194).