+420 465 321 089 | info@totembikes.cz
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

Zaměstnání

V současné době rozšiřujeme výrobu, přidejte se k nám.
Námi vyráběná elektrokola jsou v nejvyšší kvalitativní třídě a odpovídají vysokým technickým nárokům.
Zaměstáme také pracovníky ve skladu a brigádníky.

Výroba elektrokol v celé Evropě představuje jeden z nejrychlejších segmentů trhu a je zárukou stability.